Privacy

Privacy / wijze van contact leggen

In verband met de privacywet van 2018 (AVG) zijn er in de praktijk maatregelen getroffen om de privacy te beschermen. Zie het privacystatement* van de praktijk.

Psychologen en psychotherapeuten zijn gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat u bespreekt strikt vertrouwelijk is. Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier is niet voor derden toegankelijk. Alleen met uw toestemming worden een aantal gegevens uitgewisseld met de huisarts, de zorgverzekeraar en het DIS (DBC Informatie Systeem). Het is gebruikelijk dat er een brief naar uw huisarts gaat na de intake en na de afsluiting van de behandeling, zodat hij of zij op de hoogte is van de intake en de behandeling. Mocht u daar bezwaar tegen hebben dan wordt deze brief niet verstuurd. Voor elke verzending van behandelinhoudelijke gegevens zal gebruik gemaakt worden van beveiligde mail. Bij vergoede zorg staat op de factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar de hoofdclassificatie van uw diagnose in combinatie met de geleverde zorg. Deze combinatie, de DBC (Diagnose Behandel Combinatie) is de basis van de betaling van de zorg. Als u er bezwaar tegen heeft dat bij de ziektekostenverzekeraar een diagnose van u bekend is, dan is er een mogelijkheid om een privacyverklaring op te stellen en kunt u een DBC-vrije factuur krijgen. U kunt met uw zorgverzekeraar overleggen of zij deze DBC-vrije factuur vergoeden. U kunt er ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen. Aan het DIS (DBC Informatie Systeem, een overheidsinstantie) moeten afgesloten DBCs anoniem en versleuteld aangeleverd worden. Het DIS gebruikt deze gegevens voor onderzoek en het uitvoeren van wettelijke taken. Wij gebruiken hiervoor de software van VCD.