Praktijkinformatie

Aanmelding

Wanneer u zich aanmeldt voor psychotherapie heeft u een verwijzing nodig van de huisarts voor Gespecialiseerde GGZ of Basis GGZ. Wanneer u een psychotherapie, relatietherapie of psychoanalyse zelf betaalt, heeft u geen verwijzing nodig.

Wanneer u informatie wilt over aanmelding, kunt u per email of telefonisch contact opnemen. Laat u een bericht achter, dan wordt u binnen enkele dagen teruggebeld op woensdag, donderdag of vrijdag in de namiddag. Aanmelding gaat alleen telefonisch, waarbij we kijken wat passende hulp voor u zou kunnen zijn, en binnen welke termijn u eventueel bij Praktijk Breuer terecht kunt. Voor het eerste gesprek krijgt u het aanmeldformulier toegestuurd via een beveiligde e-mailverbinding. De eerste twee tot drie gesprekken gelden als intake, waarna in overleg een behandelplan wordt gemaakt. Indien u akkoord gaat, sturen we hierover een terugkoppeling naar uw huisarts. Gedurende de behandeling wordt de voortgang met u geëvalueerd. De behandeling wordt in onderling overleg afgerond, met uw toestemming wordt een afsluitend bericht naar uw huisarts gestuurd.

Wachttijden

Voor psychotherapie (jeugd en volwassenen):
wachttijd > 2 maanden en daarom voorlopig gesloten.
Volgende herziening van de wachttijd voor psychotherapie is eind augustus 2020.

Voor psychoanalyse is de wachttijd 6 maanden.
U kunt wanneer u een psychoanalyse overweegt wel binnen 2 maanden terecht voor een verlengde intake waarin uw hulpvraag nader wordt besproken.

Privacy

In verband met de privacywet van 2018 (AVG) zijn er in de praktijk maatregelen getroffen om de privacy te beschermen. Zie het privacystatement van de praktijk.

Psychologen en psychotherapeuten zijn gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat u bespreekt strikt vertrouwelijk is. Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier is niet voor derden toegankelijk. Alleen met uw toestemming worden een aantal gegevens uitgewisseld met de huisarts, de zorgverzekeraar en het DIS (DBC Informatie Systeem). Het is gebruikelijk dat er een brief naar uw huisarts gaat na de intake en na de afsluiting van de behandeling, zodat hij of zij op de hoogte is van de intake en de behandeling. Mocht u daar bezwaar tegen hebben dan wordt deze brief niet verstuurd. Voor elke verzending van behandelinhoudelijke gegevens zal gebruik gemaakt worden van beveiligde mail of post. Bij vergoede zorg staat op de factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar de hoofdclassificatie van uw diagnose in combinatie met de geleverde zorg. Deze combinatie, de DBC (Diagnose Behandel Combinatie) is de basis van de betaling van de zorg. Als u er bezwaar tegen heeft dat bij de ziektekostenverzekeraar een diagnose van u bekend is, dan is er een mogelijkheid om een privacyverklaring op te stellen en kunt u een DBC-vrije factuur krijgen. U kunt met uw zorgverzekeraar overleggen of zij deze DBC-vrije factuur vergoeden. U kunt er ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen. Aan het DIS (DBC Informatie Systeem, een overheidsinstantie) moeten afgesloten DBCs anoniem en versleuteld aangeleverd worden. Het DIS gebruikt deze gegevens voor onderzoek en het uitvoeren van wettelijke taken. Wij gebruiken hiervoor de software van VCD.

Kwaliteitsstatuut en kwaliteitseisen

De regiebehandelaar binnen Praktijk Breuer is Maaike Breuer. Zij is als psychotherapeut en Klinisch Psycholoog geregistreerd in het BIG register van de overheid, lid van de NVP en daarmee verbonden aan de beroepscode voor psychologen (www.psychotherapie.nl). Hierin staat informatie over de rechten en plichten van cliënt en therapeut.

Binnen Praktijk Breuer wordt gewerkt volgens een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Het is onderdeel van de beroepsidentiteit van psychologen en psychotherapeuten om ten behoeve van kwaliteitsbewaking en persoonlijke ontwikkeling deel te nemen aan: een intervisiegroep, geaccrediteerde bij- en nascholing op het gebied van de specifieke specialisatie, op de hoogte blijven van relevante wetenschappelijke literatuur en ontwikkelingen, visitatie door de beroepsvereniging.

Beleid Covid-19

Behandelingen vinden bij voorkeur face-to-face plaats, vanwege het belang van persoonlijk contact. In verband met de Corona maatregelen is in de praktijk de wachtkamer tijdelijk opgeheven. Cliënten bellen niet aan vóór de afgesproken tijd en kunnen dan direct doorlopen naar mijn kamer op de bovenste verdieping. Op de praktijk wordt anderhalve meter afstand gehouden, wordt geen handen geschud en wordt hygiëne in acht genomen. Wanneer cliënt lichamelijke klachten heeft die kunnen wijzen op een Corona besmetting of iemand in de directe omgeving heeft die extra kwetsbaar is, dan meldt cliënt dit bij de behandelaar en kan de behandeling in overleg telefonisch plaatsvinden. Hierbij belt de cliënt de behandelaar via de normale telefoonlijn op het afgesproken tijdstip.