Welkom op de website van Praktijk Breuer

Praktijk Breuer is een zelfstandig gevestigde praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse. De praktijk is gevestigd in de regio Haarlem/Aerdenhout en werkt samen met andere psychotherapeuten, psychiaters en psychologen in de regio en binnen de beroepsvereniging.

Maaike Breuer is BIG geregistreerd psychotherapeut en Klinisch Psycholoog, persoonsgericht psychotherapeut, psychoanalytica i.o. voor volwassenen, jongeren en kinderen met hun ouders en EFT relatietherapeut.

Specialisaties

• Verwerkingsproblemen na trauma, verlies, scheiding of ernstige ziekte
• Problemen rond zelfbeeld, identiteit en zingeving
• Problemen rond relaties, intimiteit, seksualiteit
• Persoonlijkheidsproblematiek
• Angst en stemmingsklachten, PTSS, depressie, dwang en eetstoornissen
• Kinderen met emotionele of gedragsproblemen
• Problemen rond hechting tussen ouder en het jonge kind

Maaike Breuer Psychotherapie Haarlem

Maaike Breuer

Behandelvormen

Voor volwassenen en jongeren is psychotherapie en psychoanalyse mogelijk, voor paren is relatietherapie mogelijk en voor kinderen is speltherapie of kinderanalyse mogelijk in combinatie met ouderbegeleiding.
Ik werk in mijn behandelingen vanuit het psychoanalytische gedachtengoed. Daarnaast ben ik ook opgeleid als persoonsgericht experiëntieel psychotherapeut. Dit zijn beide ontdekkende vormen van behandeling. Ik heb veel ervaring met het behandelen van mensen met problemen die samenhangen met de persoonlijkheidsontwikkeling en met traumatische of belastende omstandigheden. Deze problemen komen vaak op meerdere levensgebieden tot uitdrukking, zoals zelfbeeld, relaties met anderen, werk / school. Veel van ons gedrag en onze manier van voelen en denken wordt gestuurd door onbewuste beweegredenen. Om daar meer zicht op te krijgen hebben we iemand anders nodig die met ons meekijkt en die zich inleeft in onze belevingswereld. Ervaring heeft me gesterkt in de overtuiging dat het belangrijkste voertuig van een psychotherapie of psychoanalyse de relatie is tussen therapeut en cliënt en de wijze waarop beiden aanwezig zijn in dat contact: een relatie die veilig genoeg voelt voor de cliënt om samen de eigen binnenwereld te onderzoeken; een relatie die ruimte biedt om sensitief te zijn voor onbewuste processen in het gevoelsleven die zich tonen in het contact, in de vrije associatie en bij kinderen in het spel. U kunt verder op deze website meer informatie vinden over de verschillende vormen van behandeling die ik in deze praktijk bied. De keuze van behandelvorm en frequentie wordt in onderling overleg afgesproken.

Registraties

Lid NVP,
kandidaat lid NPaV,
belangstellend lid VPEP,
Lid netwerk EFT.

BIG psychotherapeut nr 49050067616 en
BIG Klinisch Psycholoog nr 29050067625,
KvK nr 34383443