Kosten en vergoeding

Vergoeding van uw behandeling

Psychotherapie voor volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar wordt vergoed via het basispakket van de ziektekostenverzekering. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts voor Gespecialiseerde GGZ of Basis GGZ. De behandeling wordt in rekening gebracht door middel van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). In een DBC registreert uw psychotherapeut uw diagnose en alle activiteiten die in het kader van onderzoek en behandeling zijn verricht. Een DBC kan maximaal een jaar openstaan en dan eventueel verlengd worden. Bij het sluiten of verlengen van de DBC wordt deze ingedeeld in een productgroep en wordt het bijbehorende tarief aan u gefactureerd. U betaalt die factuur zelf en u kunt deze vervolgens voor vergoeding indienen bij uw zorgverzekeraar. Welk deel van de factuur vergoed wordt hangt af van uw polis. Wanneer u niet verzekerd bent voor 100% vergoeding, kan uw behandelaar vragen om een maandelijks voorschot ter hoogte van het niet-vergoede deel van de geschatte hoogte van de DBC.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt jaarlijks de landelijke DBC tarieven vast:

BasisGGZ 2019
Basis GGZ 2020
Gespecialiseerde GGZ 2019
Gespecialiseerde GGZ 2020

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverlener

Praktijk Breuer heeft geen contracten met zorgverzekeraars. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw polis. Heeft u een restitutiepolis dan wordt de behandeling meestal voor 100% vergoed. Bij een naturapolis vindt er vaak een vergoeding plaats tussen 60%-80%. Sommige zorgverzekeraars hanteren een lager “marktconform” tarief. Het is raadzaam dit na te gaan bij uw zorgverzekeraar en u kunt ook kijken op het overzicht van vergoedingen op de website van de contractvrije psycholoog.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar kan psychotherapie en speltherapie vergoed worden via de gemeente, wanneer uw zorgverlener een contract heeft met de betreffende gemeente. Praktijk Breuer kan voor inwoners uit de gemeente Haarlem (incl Zandvoort) vergoeding aanvragen. Voor inwoners uit andere gemeenten zal eerst overleg met de gemeente moeten plaatsvinden of er nog ruimte is voor contractering. Een kinderanalyse wordt niet vergoed. Hierbij spreekt u met uw behandelaar een tarief af (zie onverzekerde zorg).

Onverzekerde zorg

Er zijn een aantal diagnoses en behandelvormen die niet meer vallen onder de vergoede zorg. Dat geldt bijvoorbeeld bij relatietherapie en bij psychoanalyse of kinderanalyse. Mocht u in deze gevallen toch overwegen in psychotherapie of in analyse te gaan dan zult u de behandeling zelf moeten betalen. Uw behandeling valt dan onder “overige zorg- producten” (OZP). Het landelijke OZP tarief dat door de NZa voor 2020 is vastgesteld is €110,27 euro per gesprek. Wij hanteren in 2020 een tarief van €105 euro per gesprek van 45 minuten bij volwassenen en €90 euro per gesprek bij kinderen. U kunt in overleg met uw behandelaar onderzoeken welke financiële mogelijkheden er zijn als u de behandeling niet volledig kunt betalen en samen een tarief afspreken. Onverzekerde zorg is een aftrekpost bij uw belastingaangifte.

DBC vrije factuur

De psychotherapeut is verplicht bepaalde persoonsgegevens, de code van uw diagnose en de besteedde tijd in de vorm van een DBC, geanonimiseerd door te geven aan een landelijke informatiebank, het DIS, voor toetsing van de nieuwe Zorgverzekeringswet die sinds 1 januari 2008 van kracht is. Wanneer U niet wilt dat uw diagnose in een DBC geregistreerd wordt en geanonimiseerd aan het DIS geleverd wordt, of dat de hoofdgroep waaronder uw diagnose valt niet bekend wordt bij uw ziektekostenverzekeraar, kunt u een privacyverklaring ondertekenen en een DBC vrije rekening vragen en met uw zorgverzekeraar overleggen of zij bereid zijn deze te vergoeden.

Afzegging

Wanneer U een gemaakte afspraak voor therapie niet kunt nakomen, kunt u zich uiterlijk 48 uur voor de afspraak telefonisch of per email afmelden. Bij te late afzeggingen kan deze niet op uw DBC in rekening worden gebracht en zijn wij gerechtigd de zitting bij u in rekening te brengen (No show regeling). Wij hanteren een No Show tarief van € 90,- bij volwassenen en € 75,- bij kinderen. Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekering. Bij een psychoanalyse wordt bij het afspreken van het tarief de eventuele no-show ingecalculeerd. Dit betekent dat u een vast bedrag betaalt voor de voor u gereserveerde tijden.