Kosten en vergoeding

Vergoeding van uw behandeling

Psychotherapie voor volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar kan geheel of gedeeltelijk vergoed worden via het basispakket van de ziektekostenverzekering. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars, waardoor u zelf de factuur ontvangt en betaalt en u deze zelf kunt declareren bij uw ziektekostenverzekering. Informeert u bij uw verzekering hoeveel u vergoed krijgt. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw polis. Heeft u een restitutiepolis dan wordt de behandeling meestal voor 100% vergoed. Bij een naturapolis is er meestal een gedeeltelijke vergoeding. U kunt de vergoedingspercentages bij de verschillende polissen voor zorg bij niet gecontracteerde zorgverleners ook vinden op:
www.contractvrijepsycholoog.nl.

Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts voor Gespecialiseerde GGZ met een diagnose die valt binnen de vergoede zorg. Tevens moet uw behandelaar middels een diagnostisch consult met enige regelmaat uw ‘zorgvraagtypering’ bepalen, een maat voor de ernst/zorgbehoefte. Hiervoor wordt de HONOS vragenlijst gebruikt (zie https://zorgprestatiemodel.nza.nl). Op een declarabele factuur staan naast de zorgprestaties ook de hoofdgroep van uw diagnose en de zorgvraagtypering vermeld.

Onverzekerde zorg

Er zijn een aantal diagnoses en behandelvormen die niet meer vallen onder de vergoede zorg. Dat geldt bijvoorbeeld bij relatieproblemen en bij psychoanalyse. U kunt ook omwille van de privacy kiezen voor een factuur op basis van onvergoede zorg. U heeft hierbij geen verwijsbrief nodig en op de factuur hoeft uw diagnose of zorgvraagtypering niet vermeld te staan. De onvergoede zorg kan niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekering, maar is wel een aftrekpost bij uw belastingaangifte.

Geestelijke Gezondheidszorg voor jeugd tot 18 jaar wordt niet vergoed door de zorgverzekering, maar de vergoeding loopt via de gemeente. Uw behandelaar dient dan een contract af te sluiten met de gemeente waar u woont. Ik heb geen gemeentecontract. Dit betekent dat binnen Praktijk Breuer de behandelingen voor jeugd tot 18 jaar vallen onder de onvergoede zorg. In sommige gevallen werk ik via een samenwerking met een collega onder diens contract.

 

 

Tarieven

Binnen de vergoede zorg volg ik de tarieven die jaarlijks worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kunt u via de tarievenzoeker alle relevante tarieven vinden (https://zorgprestatiemodel.nza.nl)

U vult dan eerst de setting van de hulpverlening en de BIG registratie in. In mijn geval zijn dat:
Setting 1: Ambulant, Kwaliteitsstatuut sectie 2 (Vrijgevestigden)
BIG registratie: Klinisch Psycholoog

Tarieven vergoede zorg

Er zijn binnen de vergoede zorg verschillende te declareren prestaties mogelijk met een verschillende tijdsduur. Ik declareer volgens het zn principe ‘planning=realisatie’, wat wil zeggen dat de geplande tijd in rekening wordt gebracht.

Bijvoorbeeld voor 2023:
Behandelsessie van 45 min: 169,56 euro
Diagnostische sessie van 45 min: 201,28 euro
Groepssessie 2 personen tot 60 min: 147,10 euro per persoon

Tarieven onvergoede zorg

Voor onvergoede zorg is in 2023 het NZa tarief voor 1 sessie: 124,16 euro.

Binnen mijn praktijk is voor onvergoede zorg een korting op het tarief mogelijk, afhankelijk van de frequentie, duur en uw financiële mogelijkheden. Wanneer u gebruik wil maken van een kortingstarief, brengt u dit dan ter sprake, dan kijken we samen wat mogelijk is.

Bij een psychoanalyse en kinderanalyse worden individuele afspraken gemaakt over het tarief en de betaling.

Afzegging

Een consult dat door u niet tijdig is afgezegd, dat wil zeggen 3 werkdagen / 72 doordeweekse uren voor de afspraak, wordt bij u in rekening gebracht als zgn. ‘no show’ en kunt u niet declareren bij uw zorgverzekering. Het no show tarief is gelijk aan het NZa tarief voor onvergoede zorg, of aan het met u afgesproken kortingstarief. Bij een psychoanalyse en kinderanalyse worden individuele afspraken gemaakt over de betaling van niet nagekomen afspraken. Bij een psychoanalyse of kinderanalyse wordt bij het afspreken van het tarief de eventuele no-show ingecalculeerd. Dit betekent dat u een vast tarief betaalt voor de voor u gereserveerde tijden.