Persoonsgerichte experiëntiele psychotherapie

Een belangrijk uitgangspunt van persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie is dat psychisch welzijn samenhangt met de mogelijkheid tot zelfontplooiing, dwz binnen de gegevenheden van ons leven ons zelf te zijn en ons verder als mens te ontwikkelen. Door een onveilige buiten- of binnenwereld kan dit proces van ontwikkeling stagneren en kunnen klachten ontstaan. Het zicht krijgen op deze persoonlijke problemen gaat beter wanneer iemand in contact is met zijn gevoelens en gedachten. De therapie is experiëntiëel, dat wil zeggen gericht op het contact maken met uw gevoel over de dingen die u meemaakt en uw dilemma’s. Door in gesprek te komen over de gevoelsmatige betekenis van uw klachten en gebeurtenissen die hiermee samenhangen, kunt u uw problemen onderzoeken en ontdekken hoe u hierin verder kunt komen. De therapie is persoonsgericht, dat wil zeggen dat de psychotherapeut niet uw psychische ‘stoornis’ als uitgangspunt neemt, maar u aanspreekt als persoon en met u onderzoekt hoe het komt dat u, met uw voorgeschiedenis en toekomstverwachting, op dit moment klachten heeft.
Een grondgedachte van de persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie is dat de houding van de psychotherapeut in dit gesprek van groot belang is. De psychotherapeut leeft zich zo goed mogelijk in de cliënt in, accepteert de cliënt zoals zij is en hij is als psychotherapeut in contact met zijn eigen gevoelens. Binnen de persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie is ook aandacht voor de existentiële invalshoek. Dat betekent dat aandacht is voor hoe vragen met betrekking tot zingeving van invloed zijn op uw probleem en uw ontwikkeling en welke waarden daarbij voor u belangrijk zijn. In de therapie krijgt u meer zicht op uzelf, niet alleen op de problematische kanten, maar ook de sterke kanten van uw persoonlijkheid en uw onderliggende behoeften. Door uw beperkingen onder ogen te zien en meer gebruik te maken van uw mogelijkheden kunt u er beter in slagen om met moeilijke situaties in uw leven om te gaan.
Ik ben aanvankelijk opgeleid als persoonsgericht experiëntieel psychotherapeut, maar bied deze therapievorm nu niet meer los aan binnen de praktijk, omdat ik mij verder heb ontwikkeld binnen het psychoanalytische gedachtengoed en de psychoanalyse. Deze manier van benaderen zit nu verweven in mijn huidige manier van werken binnen psychoanalytische psychotherapie, psychoanalyse en kinderanalyse.

Website Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie:
VPEP
Folder voor cliënten:
VPEP client folder
Folder voor verwijzers:
VPEP verwijzer folder