Kwaliteit

Kwaliteitsstatuut en kwaliteitseisen

De regiebehandelaar binnen Praktijk Breuer is Maaike Breuer. Zij is als psychotherapeut en klinisch psycholoog geregistreerd in het BIG register van de overheid, lid van de NVP en daarmee verbonden aan de beroepscode voor psychologen* (www.psychotherapie.nl). Hierin staat informatie over de rechten en plichten van cliënt en therapeut.

Binnen Praktijk Breuer wordt gewerkt volgens een goedgekeurd kwaliteitsstatuut*. Het is onderdeel van de beroepsidentiteit van psychologen en psychotherapeuten om ten behoeve van kwaliteitsbewaking en persoonlijke ontwikkeling deel te nemen aan: een intervisiegroep, geaccrediteerde bij- en nascholing op het gebied van de specifieke specialisatie, op de hoogte blijven van relevante wetenschappelijke literatuur en ontwikkelingen, visitatie door de beroepsvereniging.